ANBI-status

AVOG’s CRASH MUSEUM is onderdeel van de Stichting AVOG en heeft sinds 1998 de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen, per 2008 vervangen door de nieuwe ANBI-regeling) waardoor de AVOG is vrijgesteld van (erf)belasting en successierecht. Donaties en erfstellingen e.d. komen daardoor volledig ten goede van het museum zonder hierover belasting te hoeven afdragen.