ANBI-status

AVOG’s CRASH MUSEUM is onderdeel van de Stichting AVOG en heeft sinds 1998 de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen, per 2008 vervangen door de nieuwe ANBI-regeling) waardoor de AVOG is vrijgesteld van (erf)belasting en successierecht. Donaties en erfstellingen e.d. komen daardoor volledig ten goede van het museum zonder hierover belasting te hoeven afdragen.

Sponsoren en particulieren mogen hun schenking van de belasting aftrekken. Omdat de Stichting AVOG met het museum is aangemerkt als een culturele ANBI mag u als particulier bij uw aangifte Inkomsten Belasting bij een schenking zelfs 125% van die schenking in mindering brengen op uw belastbaar inkomen van het desbetreffende belastingjaar waarin u die schenking doet.