Vacatures

De AVOG zoekt een aantal vrijwilligers voor de functies van rondleider en bestuurslid/medewerker:

FUNCTIE-OMSCHRIJVING RONDLEIDER IN AVOG’s CRASH MUSEUM – LIEVELDE

 • AVOG’s CRASH MUSEUM ontvangt jaarlijks zo’n 50 groepen belangstellenden;
 • AVOG’S CRASH MUSEUM biedt groepen de mogelijkheid van een rondleiding;
 • een RONDLEIDER begroet de groepen bezoekers na binnenkomst en laat hen plaatsnemen in de voorlichtingsruimte;
 • in deze ruimte wordt eerst de Museumfilm “DE LUCHTOORLOG HERLEEFT” (eigen productie) vertoond; wij leren u hoe de beamer met bijbehorende technische apparatuur werkt, waarna u de film start. De film duurt ongeveer 23 minuten;
 • hierna begeleidt de RONDLEIDER de groep (maximaal ± 25 personen, volwassenen of scholieren) door het museum en geeft desgevraagd een toelichting op de tentoongestelde voorwerpen.
  Door training maakt u zich de kennis eigen over de Luchtoorlog in z’n algemeenheid en specifiek over de voorwerpen die in ons museum aanwezig zijn zodat u t.z.t. zelf die kennis kunt overdragen op de bezoekers. U krijgt hiervoor o.a. documentatiemateriaal zodat u kennis over de Luchtoorlog krijgt;
 • na afloop spreekt de RONDLEIDER een slotwoord en begeleidt hij of zij de groep aanwezigen naar de uitgang.

Als u belangstelling heeft voor de functie van RONDLEIDER dan kunt u contact opnemen met:

Jan Geerdinck (voorzitter, tel. 0544.461480) of Peter Monasso (secretaris, tel. 06.55706994)
EUROPAWEG 34
7137 HN LIEVELDE

FUNCTIE-OMSCHRIJVING BESTUURSLID / MEDEWERKER IN AVOG’s CRASH MUSEUM – LIEVELDE

 • De aan te trekken nieuwe bestuursleden gaan het algemeen beleid mee bepalen. Ook wonen zij bestuursvergaderingen bij;
 • van hen wordt ook verwacht dat zij surveilleren in het CRASH MUSEUM tijdens de reguliere openingstijden, d.w.z. elke eerste zondag v.d. maand volgens het surveillanceschema, ± 6 x per jaar of desgewenst vaker;
 • zij zijn bereid mee te helpen bij het schoonmaken van het museum volgens het schoonmaak-schema, d.w.z. circa 1 x per jaar;
 • zij zijn bereid mee te werken aan andere activiteiten die samenhangen met de doelstelling v.d. Stichting AVOG zoals het meehelpen bij het verzamelen van luchtoorlogmateriaal (afhalen collecties opgeheven musea, graafacties e.d.)

Als u belangstelling heeft voor de functie van BESTUURSLID / MEDEWERKER dan kunt u contact opnemen met:

Jan Geerdinck (voorzitter, tel. 0544.461480) of Peter Monasso (secretaris, tel. 06.55706994)
EUROPAWEG 34
7137 HN LIEVELDE