Sponsors

De Stichting AVOG wordt financieel in stand gehouden door de organisatoren, de gemeente Oost Gelre (jaarlijks subsidie) en incidenteel door andere fondsen.
Financiële ondersteuning door externen is uiteraard altijd welkom, het stelt ons in staat historisch onderzoek te blijven verrichten en ons museum in stand te houden.
De Stichting AVOG is de afgelopen jaren door diverse instellingen financieel bijgestaan; hieronder ziet u een overzicht van de sponsoren:

Organisaties die de stichting AVOG in de afgelopen jaren financieel hebben ondersteund of op andere wijze hebben gesteund door middel van onderzoek: