Geschiedenis

De AVOG werd opgericht in 1972 door Jan Geerdinck en Peter Monasso. Beiden waren toen al actief met het verzamelen van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog en de geschiedenis daarvan. Korte tijd later sloot Jan Mateman zich bij de initiatiefnemers aan.
In 1981 was de collectie omvangrijk genoeg voor de opening van het eerste AVOG’s CRASH MUSEUM in Lievelde.
Het museum is in 1981 in hoofdzaak tot stand gekomen door de energieke inzet en substantiële financiële investering van de eigenaren Jan en Josephien Geerdinck. Zonder hun voortvarende inzet zou het museum er nooit gekomen zijn en tot op heden nog bestaan.
Daarnaast is er een groep van circa tien vrijwilligers die mede hun schouders eronder zetten om het museum draaiende te houden.
De AVOG was sinds 1972 betrokken bij de berging van in totaal 96 gecrashte vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog waarvan de meeste door de AVOG zelf werden uitgevoerd, zie de Bergingslijst op deze site.
Op deze Bergingslijst staan zowel opgravingen vermeld waarbij vrij complete toestellen als ook kleinere hoeveelheden vliegtuigonderdelen werden geborgen.
Daarnaast werden ongeveer 250 crashlocaties onderzocht hoofdzakelijk in de Achterhoek en Oost-Nederland, maar ook in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. Het doel hierbij was niet alleen het verzamelen van wrakstukken en deze uit historisch oogpunt bewaren voor de toekomst, maar ook het ophelderen van het lot van vermiste vliegeniers. Deze activiteiten vinden nog steeds plaats.
In 1994 werd de organisatie omgezet in een stichting en momenteel heeft de stichting de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor de AVOG is vrijgesteld van belasting en successierecht. Het bestuur van de Stichting AVOG is gevestigd op het adres Europaweg 34, 7137 HN LIEVELDE.

Nr
Nr. 9 Opgraving Kroezenhoek
Nr. 10 Scannen0001 (1) – kopie