Donaties

Het museum accepteert graag schenkingen zoals foto’s, documenten, voorwerpen of informatie over vliegtuigen en vliegtuigcrashes. Ook kan ons museummateriaal eventueel tijdelijk in bruikleen worden afgestaan aan derden.
Daarnaast zijn schenkingen in geld ook welkom; onze stichting ontvangt jaarlijks giften uit het buitenland (USA-dollars) maar uiteraard worden ook geldschenkingen in euro’s altijd zeer gewaardeerd.