Slider

UTSTÄLLNING LUFTKRIGET 1940-1945

Denna utställning illustrerar de tekniska aspekterna av luftkriget från 1940 till 1945.

Luftstyrkorna i England, USA och Tyskland hade många olika typer av flygplan i aktiv tjänst och rester av dessa visas - till exempel motorer, propellrar, landningsställ, vingar, syrgastuber och instrument från cockpit.
Dessutom finns det andra föremål som var ombord när flygplanen kraschade såsom flygkit, navigationsinstrument, maskingevär, ammunition och radioutrustning.

Under andra världskriget störtade cirka 6500 flygplan i Nederländerna.
Omkring 400 av dessa slog ner i Achterhoek-området och 90 % av föremålen i vårt museum har grävts ut av AVOG sedan 1972. De återstående 10 % var i privat ägo och förvarades i regel på vindar och liknande platser.

Nedslagsplatserna för många av de flygplan som startade från England och Tyskland är fortfarande okända och besättningarna är fortfarande registrerade som ”saknade i strid”.
AVOGs ambition är att bidra till att korta dessa listor samtidigt som man bevarar denna tidsperiod i Achterhoeks historia för eftervärlden.

I vårt museum kan man se filmen ”The Air War 1940-1945 revives” (egen AVOG-produktion) vilken ger en snabb överblick över luftktiget 1940-1945 över Europa och i synnerhet om vår region ”De Achterhoek”.

Muséet är öppet:

Första söndagen i varje månad: 13.00-17.00 och efter överenskommelse.

Entré:

Vuxna 3 €
Barn opptil 12 år 1,50 €
Grupprabatt

Vår adresse:

Europaweg 34
7137 HN LIEVELDE
NEDERLÄNDERNA

T. 00.31.544.461480
M. 00.31.655706994
E. info@crashmuseum.nl